Valtuuskunta

Valtuuskunnassa on edustettuna kaikki Metsäsäätiön perustajat ja muut taustatahot. Valtuuskunnan puheenjohtaja on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja on UPM Kymmenen aluejohtaja Tero Nieminen.

Valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa. Valtuuskunta vahvistaa hallituksen kokoonpanon sekä hallituksen toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 

Valtuuskunnan kokoonpano 2017

MYYJIEN EDUSTAJAT:

Juha Marttila, (pj.), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Annukka Kimmo, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Jarmo Poutiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Pentti Hyttinen, Metsähallitus

OSTAJIEN EDUSTAJAT:

Jari Suominen, Stora Enso  
Tero Nieminen (vpj.), UPM
Juha Laine, Metsä Group
Pekka Kopra, Sahateollisuus ry

MUIDEN TAUSTATAHOJEN EDUSTAJAT:

Matti Keskinen, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Matti Peltola, Koneyrittäjien Liitto ry
Jukka Sippola, Metsänhoitajaliitto ry
Hannu Lamminen, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Jari Nilosaari, Puuliitto ry
Rauno Numminen, Etämetsänomistajat ry

Valtuuskunnan varajäsenet

Leena Neitiniemi-Upola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Juha-Pekka Hannikainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Heli Mutkala-Kähkönen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Tapio Pouta, Metsähallitus

Jorma Länsitalo, Stora Enso
Janne Kiiliäinen, UPM
Krista Kimmo, Metsä Group
Esa Hakamäki, Sahateollisuus ry

Erkki Eteläaho, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Simo Jaakkola, Koneyrittäjien Liitto ry
Johanna Hristov, Metsänhoitajaliitto ry
Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Pekka Juusola, Puuliitto ry
Jaakko Temmes, Etämetsänomistajat ry

Tilintarkastajat

Metsäsäätiön tilintarkastajat vuonna 2016:

KHT Tomi Englund ja KHT Pasi Hirvonen, varalla KHT Erkka Talvinko ja KHT Ulla Nykky, Ernst & Young Oy