Hallitus

Hallituksen kokoonpano muodostuu Metsäsäätiön perustajista. Hallituksen jäsenistä yksi puun myyjien ja yksi puun ostajien edustaja on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen kokoonpanon vahvistaa Metsäsäätiön valtuuskunta.

Metsäsäätiön hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Hallituksen kokoonpano 2016

puheenjohtaja
Jorma Länsitalo
metsäpäällikkö, Stora Enso

varapuheenjohtaja
Juha Hakkarainen
metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Sauli Brander
metsäjohtaja, UPM

Jussi Kumpula
johtaja, Metsähallitus

Juha Mäntylä
metsäjohtaja, Metsä Group

Mikko Tiirola
puheenjohtaja, MTK ry:n metsävaltuuskunta

HALLITUKSEN ASIANTUNTIJAJÄSENET

Kai Merivuori
toimitusjohtaja, Suomen Sahat ry

Håkan Nystrand
puheenjohtaja, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

Hallituksen varajäsenet

Lea Jylhä, metsäasiantuntija, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Heikki Kääriäinen, asiakkuusjohtaja, Metsähallitus
Esa Ojala, ostojohtaja, Stora Enso
Yrjö Perälä, johtaja, Metsä Group
Pekka Rajala, johtaja, UPM
Esa Riola, puheenjohtaja, Metsänhoitoyhdistys Uusimaa