Perustajat

Metsäsäätiön perustivat vuonna 1995 yhteistyössä metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsähallitus, Suomen Sahat ry sekä muut metsätaloudesta toimeentulonsa saavat tahot. Varojen keruuseen osallistuvat puukaupan eri osapuolet.

Metsäsäätiön perustajat

Varojen keruuseen osallistuvat

Muut taustatahot