Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostossa on edustettuna kaikki Metsäsäätiön perustajat ja muut taustatahot. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja varapuheenjohtaja on UPM Kymmenen aluejohtaja Tero Nieminen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kerran vuodessa. Halllintoneuvosto vahvistaa hallituksen kokoonpanon sekä hallituksen toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 

Hallintoneuvoston kokoonpano 2017

MYYJIEN EDUSTAJAT:

Juha Marttila, (pj.), Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Annukka Kimmo, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Jarmo Poutiainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Pentti Hyttinen, Metsähallitus

OSTAJIEN EDUSTAJAT:

Jari Suominen, Stora Enso  
Tero Nieminen (vpj.), UPM
Juha Laine, Metsä Group
Pekka Kopra, Sahateollisuus ry

MUIDEN TAUSTATAHOJEN EDUSTAJAT:

Matti Keskinen, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Matti Peltola, Koneyrittäjien Liitto ry
Jukka Sippola, Metsänhoitajaliitto ry
Hannu Lamminen, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Jari Nilosaari, Puuliitto ry
Rauno Numminen, Etämetsänomistajat ry

Valtuuskunnan varajäsenet

Leena Neitiniemi-Upola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Juha-Pekka Hannikainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Heli Mutkala-Kähkönen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Tapio Pouta, Metsähallitus

Jorma Länsitalo, Stora Enso
Janne Kiiliäinen, UPM
Krista Kimmo, Metsä Group
Esa Hakamäki, Sahateollisuus ry

Erkki Eteläaho, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Simo Jaakkola, Koneyrittäjien Liitto ry
Johanna Hristov, Metsänhoitajaliitto ry
Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Pekka Juusola, Puuliitto ry
Jaakko Temmes, Etämetsänomistajat ry

Tilintarkastajat

Metsäsäätiön tilintarkastajat vuonna 2017:

KHT Tomi Englund ja KHT Pasi Hirvonen, varalla KHT Erkka Talvinko ja KHT Ulla Nykky, Ernst & Young Oy