• MS_Apurahanhaku_pääkuva_900x470

Apurahan haku

Metsäsäätiön tavoitteet ja rahoituskohteet

Metsäsäätiö rahoittaa yksittäisiä hankkeita, muun muassa tapahtumia, viestintäkampanjoita ja tutkimuksia. Rahoitusta voidaan myöntää myös osahankkeille, jotka kuuluvat suurempaan kokonaisuuteen.

Rahoitettavien projektien kohderyhmänä voivat olla koululaiset, aikuisväestö tai tietty vaikuttajaryhmä joko kotimaassa tai ulkomailla. Projektit voivat olla paikallisia, alueellisia tai koko maan kattavia. Säätiö rahoittaa myös kansainvälistä viestintää.

Metsäsäätiön apurahat myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan.

   

Hallituksen käsittelyyn osoitetut hakemukset

Apurahan hakijan muistilista

1. Mieti, toteuttaako hanke Metsäsäätiön yllämainittuja tavoitteita ja miten toteuttaa.

2. Tee vapaamuotoinen hakemus, johon sisältyy seuraavat asiat:

  • aihe, johon apurahaa anotaan
  • hankkeen vastuullinen johtaja
  • mille kohderyhmälle hankkeen toimenpiteet on suunnattu
  • miten hanke toteuttaa säätiön tavoitteita
  • hankkeen aikataulu
  • haettavan apurahan suuruus, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki muut kulut
  • apurahan käyttösuunnitelma ja budjetti
  • hankkeen viestintäsuunnitelma

3. Täytä hakemuksen pohjalta oheinen tiivistelmäsivu. 

4. Lähetä allekirjoitettu tiivistelmäsivu ja hakemus Metsäsäätiöön määräpäivään mennessä, kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta sähköpostilla ja postitse. (katso osoitteet alla)

5. Metsäsäätiö postittaa päätökset kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta.

Aikataulu

Rahoituksen myöntämisestä päättää Metsäsäätiön hallitus. Hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, ja jokaisessa kokouksessa käsitellään saapuneet hakemukset. Hakemus on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Seuraava hallituksen kokous on 8.9.2016.

Hakemukset osoitteeseen

Toimita hakemus sekä sähköpostilla että postitse:

Sähköposti:

info(ät)metsasaatio.fi

Postiosoite:

Suomen Metsäsäätiö
Toiminnanjohtaja
Liisa Mäkijärvi
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki

   

Toiminnanjohtajan valtuuksilla myönnettävien apurahojen hakemukset

Pienet apurahat

Pienten, yleensä paikallisten tapahtumien ja hankkeiden rahoituksesta päätöksen voi tehdä Metsäsäätiön toiminnanjohtaja. Tällaisia pieniä hankkeita ovat esimerkiksi metsäammattilaisten koulutustilaisuudet ja opintomatkat. Pienten tapahtumien rahoitusanomukset toimitetaan Metsäsäätiöön vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Säätiö ei käsittele myöhässä toimitettuja hakemuksia. 

Koululaisten kuljetusapurahat

Koululaisten kuljetusapurahoja myönnetään retkille, joiden sisältö on suunniteltu yhdessä metsäammattilaisen kanssa. Kyseessä voi olla metsäretki, osallistuminen koululaisten metsäpäivään, tehdasvierailu tai retki muuhun metsäelinkeinosta kertovaan kohteeseen. Olennaista on, että ohjelmaan kuuluu metsäelinkeinon, -talouden tai -teollisuuden esittely.

Lataa koululaisten kuljetusapurahan hakemuspohja alla olevasta linkistä. Täytä lomake huolellisesti, allekirjoita se ja pyydä metsäammattilaisen hyväksyntä ja allekirjoitus. Skannaa ja lähetä allekirjoitettu hakemus osoitteeseen info(ät)metsasaatio.fi vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Säätiö ei käsittele puutteellisesti täytettyjä tai myöhässä toimitettuja hakemuksia.

    

Usein kysytyt kysymykset

Milloin on apurahan hakuaika?

Metsäsäätiön hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja käsittelee hakemukset joka kokouksessa. Hakemus on oltava Metsäsäätiön toimistolla 2 viikkoa ennen hallituksen kokousta. Katso hallituksen kokousaikataulu yllä kohdasta Aikataulu. Koululaisten kuljetusapurahoja voi hakea ympäri vuoden.

Kuka voi hakea apurahaa?

Kuka vain, jonka ideoima hanke tai tutkimus toteuttaa Metsäsäätiön tavoitteita. Metsäsäätiön tavoitteena on edistää metsätalouden toimintaedellytyksiä ja puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisäämistä Suomessa ja ulkomailla. Apurahan hakija voi olla yksittäinen ihminen, ryhmä, yritys, järjestö tai muu yhteisö.

Voiko apurahahakemuksen palauttaa sähköpostilla?

Hallitukselle osoitetut apurahahakemukset tulee toimittaa sekä sähköpostilla että postitse, katso tarkemmat ohjeet Apurahan hakijan muistilistasta.

Koululaisten kuljetusapurahahakemukset toimitetaan vain sähköpostitse.

Kuinka usein voin hakea apurahaa?

Samalle koululle/luokalle voidaan myöntää kuljetusapuraha kerran vuodessa. Muuten apurahan hakemista ei ole rajoitettu.

Minkä suuruisia koululaisten kuljetusapurahat ovat?

Kuljetusapurahan suuruus riippuu täysin kuljettavasta matkasta ja koululaisten määrästä, joten skaala on laaja. Hakemuksen hyväksymiseksi tärkeintä on, että retki on metsäammattilaisen kanssa yhdessä suunniteltu ja arvio kuljetuskustannuksista on kohtuullinen. Kuljetusapurahan suuruus vaihtelee noin sadasta eurosta muutamaan tuhanteen. Hakemusta varten on kysyttävä arvio kuljetusyrittäjältä.

Miksi minulle ei myönnetty apurahaa?

Useimmiten syynä kielteiseen päätökseen on se, että hanke ei toteuta Metsäsäätiön tavoitteita. Kuitenkin on syytä muistaa, että kaikkia hyviäkään hankkeita ei voida rahoittaa. Hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin mihin vuosittainen apurahabudjetti riittää. Metsäsäätiön hallituksen tekemissä päätöksissä huomioidaan koko metsäalan näkemys ja kaikki hakemukset käsitellään huolella.

Milloin saan vastauksen hakemukseeni?

Hallituksen päätöksistä tiedotetaan apurahan hakijoille kahden viikon kuluessa kokouksesta. Koululaisten kuljetusapurahahakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, noin kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.