Understöd till skolor för busstransporter

Stiftelsen beviljar understöd till skolor för busstransporter som gör det möjligt att ordna skogsdagar för skolelever. Skogsfackmän ska ha medverkat i planeringen av skogsdagarna och deras innehåll. Det kan vara fråga om en skogsutfärd, deltagande i en skogsdag som ordnas för skolelever, ett fabriksbesök eller en studiebesök till något annat ställe som har anknytning till skogsnäringen. Det väsentliga är att en presentation av skogsnäringen, skogsbruket eller skogsindustrin ingår i programmet. Det är stiftelsens verksamhetsledare, som fattar beslut om finansiering av busstransporter.

Pengarna för små understöd år 2017 är slutanvända. Nya ansökningar behandlas igen från början av 2018.

Hur ansöker man om transportbidrag?

Du kan ladda ner ansökningsblanketten för understöd till skolor för busstransporter via länken nedan. Fyll i blanketten noggrant, underteckna den och be att en skogsfackman godkänner den och att han undertecknar den. Skanna ansökan och skicka den undertecknad till adressen info(at)metsasaatio.fi minst två veckor före evenemanget. Stiftelsen behandlar inte bristfälligt ifyllda ansökningar och inte heller ansökningar som inkommer för sent.

Rapport

Den som får understöd förbinder sig att skicka en ungefär en sida lång rapport om skogsdagen till Skogsstiftelsen. I rapporten ska du besvara följande frågor:

  • Hur uppfylldes inlärningsmålen för skogsdagen?
  • Hur ska det som skoleleverna lärde sig under skogsdagen användas i fortsättningen?
  • Vad kommer skoleleverna speciellt ihåg från skogsdagen?

Rapporten behöver inte vara något minutprogram. En del av rapporterna kommer att publiceras på Skogsstiftelsens webbsidor. Till rapporten kan också bifogas foton. Försäkra dig om att du har tillstånd att publicera alla de foton som du skickat.

Finansiärens synlighet under studiebesöket

Den som får understöd ska se till att det syns att Skogsstiftelsen finansierar projektet. Skogsstiftelsens logo kan laddas ner i Materialbank.