Videon Hevimetsuri

Hevimetsuri är en video från 2008 som gjordes för att öka intresset för skogliga yrken. Den har producerats av Metsäopetus, Tikiforest Oy och bandet Status Minor. Målet med videon är att förbättra skogsbranschens imago och att locka unga att söka sig till branschen.
Idéen till videon kläcktes av två finländare. Skogsarbetare Antti Tikkanen och musiker Markku Kuikka funderade var för sig hur man skulle kunna koppla samman heavymusik och det arbete som en skogsarbetare i Finland gör. Slutresultatet blev en video för rekrytering av unga till skogsarbetarutbildningen. Videon är mycket speciell och skiljer sig från andra,

Läs mera:
Hevimetsuri, Tiki-Forest Oy (på finska)