Skolelvernas dag under Skogsmässan

Skogsstiftelsen finansierar skolelevernas dag under skogsmässan som ordnas av Finska Forstföreningen. Årligen deltar omkring 9 000 skolelever med sina lärare, i huvudsak från huvudstadsregionen. Under den här dagen får eleverna bekanta sig med skogsbranschen. År 2014 ordnades i samband med skogsdagen ett evenemang för lärare, Skutsi stadissa. Syftet var att ge lärarna information om hållbar användning av skogarna och skogens betydelse för samhället.