Skogsfackmännens skolsamarbete

Skogsstiftelsen finansierar skogsfackmännens skolsamarbete genom att ge bidrag för transport av eleverna med buss till skogsdagar. Skogsfackmän runt om i Finland berättar årligen för cirka 8 000 skolelever om skogsbruk och skogsindustrin. Under skogsdagarna får skoleleverna också bekanta sig med olika yrken inom skogsbranschen.

Du kan läsa mera om understöd för busstransporter till skogsdagar, som skogsfackmän ordnar tillsammans med skolorna, under rubriken ”Ansökan om understöd”. På den här sidan finns en ansökningsblankett som du kan ladda ner. 

Läs mera:
Ansökan om understöd för busstransport