Skogen som inlärningsmiljö

Vid avdelningen för tillämpad pedagogik och lärarutbildning vid Östra Finlands universitet har man
utvecklat undervisningsmetoder där man kan använda skogen som inlärningsmiljö i alla ämnen.  Projektet, som har finansierats av Skogsstiftelsen, har utvecklat en ny typ av läromedel med skogen som inlärningsmiljö, portalen Openmetsa.fi. Openmetsä är en webbaserad inlärningsmiljö med material som är tillgängligt för alla. Openmetsa.fi gör det möjligt att delta virtuellt, undersöka riktiga fenomen, lära sig genom att samarbeta med närsamhällen och bli en del av tvärvetenskapliga nätverk med experter. 

Läs mera:
Tjänsten Openmetsa.fi:s webbsidor (på finska)
Yles nyheter om ämnet (på finska)