Utbildning för skogsfackmän om skogarnas skötsel enligt FSC-certifieringens krav

FSC är ett internationellt skogscertifieringssystem och FSC-certifierad virkesråvara är efterfrågad i Finland.

Finlands FSC ordnade under senhösten 2014 och början av 2015 utbildningsdagar, där man informerade om vad den finska FSC skogsvårdsstandarden handlar om och vilka krav den ställer på skötseln av skogarna. Utbildningen var avsedd speciellt för skogsfackmän som jobbar med skogsrådgivning, gör upp skogsbruksplaner och genomför skogsvårdsåtgärder.

Under hösten och vintern ordnades utbildningsdagar i Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Seinäjoki, Kajana, Kouvola, Mikkeli, Joensuu och Jyväskylä och Helsinki.

Läs mera:
FSC:s webbsidor (på finska)

FSC utbildningsmaterial 2015 (på finska)