PEFC International: PEFC-representant i Bryssel

Finlands Skogsstiftelse finansierar PEFC Finlands andel av kostnaderna för projektet ”PEFC-edustaja Brysselissä 2014¬2017” som leds av PEFC Council. Med det här projektet ökar PEFC:s närvaro i Bryssel och påverkningsmöjligheterna i EU:organen. Uppgiften sköts av Xavier Noyon från Frankrike. Noyon medverkar vid beredningen av ärenden som gäller skogssektorn och PEFC och när det ska fattas beslut om dem.

Läs mera:
“PEFC Strengthens Presence at European Union Level”