Marknadsföring av PEFC i Finland

Skogsstiftelsen finansierar marknadsföringen av PEFC-certifieringen i Finland för att inställningen till PEFC-certifierat inhemskt virke, som odlats på ett ansvarsfullt sätt, ska bli ännu positivare.  

PEFC är ett internationellt skogscertifieringssystem. Kraven är att certifierade skogar ska skötas på ett hållbart sätt. PEFC-certifieringen ställer krav på hur skogarna ska skötas bland annat i fråga om hur mångfalden ska tryggas, hur skogarnas hälsa och tillväxt ska upprätthållas och hur möjligheterna till rekreation ska tryggas. Dessutom innehåller PEFC-certifieringen krav på hur man i leveranskedjan ska kunna påvisa varifrån virkesråvaran och träprodukterna kommer.

PEFC Wood Works -evenemang organiserades första gången år 2014, då på Esplanadens scen i Helsingfors genomfördes en trä installation i samarbete med Laser Cut Studio och stadsborna.

Läs mera:
PEFC:s webbsidor
Artikel i forest.fi (på finska)