Marknadsföring av PEFC-certifierat virke i Storbritannien och Holland

Skogsstiftelsen finansierar marknadsföringen av PEFC-certifieringen i Storbritannien och Holland. Målet med marknadsföringen är att göra certifieringen mera känd och på det sättet stärka det finska virkets ställning i de här länderna.

Finansieringen har gett goda resultat i båda länderna. I slutet av 2009 var hälften av allt certifierat virke som fanns på marknaden i Storbritannien PEFC-certifierat. År 2005 var det PEFC-certifierade virkets andel ännu under 20 %. I Holland har antalet PEFC-spårbarhetscertifikat tredubblats under de tre år som Stiftelsen finansierat marknadsföringen.

Läs mera:
PEFC UK
PEFC Netherlands