Vetenskapscentret Pilke – en utställning om hållbar användning av skogarna i norr

Vetenskapscentret Pilke, som öppnades 2011, berättar om skogarna i norr och hur vi på många olika sätt i vardagen är i kontakt med skogen och produkter som kommer från skogen. Huset där vetenskapscentret finns är byggt av trä. Det är ett besöksobjekt som ger både upplevelser och är interaktivt och passar för besökare av alla åldrar. Utställningen berättar med ett fräscht grepp och på ett tilltalande sätt om sambandet mellan skogen och människan. Den hållbara användningen av skogen i Finland presenteras för besökarna på ett sätt som tilltalar både finska och utländska konsumenter, för att inte glömma barn och unga. Pilke finns i Rovaniemi, strax intill utställnings-och museicentret Arktikum.

I vetenskapscentret får du bekanta dig med skogen med alla dina sinnen. Pilke berättar om de finska skogarna – om vad de ger oss, vad vi kan göra i skogen och vilket vårt förhållande till skogen är. Du lär dig också vad hållbar användning av skogen innebär och vad allt skogen ger oss. Pilke berättar om nuläget och möjligheterna till mångbruk av skogarna, om en ljus framtid.

Virkessäljarna och virkesköparna i norra Finland betalde 2009 den säljfrämjande avgiften till den här utställningen.

Läs mera:
Vetenskapscentret Pilke