Utställningen Maskinepoken på skogsmuseet Lusto

Under 2008 styrdes den säljfrämjande avgiften som kom in i Insjöfinland och norra Karelen till Finlands Skogsmuseum Lusto för att finansiera utställningen Maskinepoken. Totalt inbringade den riktade insamlingen omkring 350 000 euro som gick till Lusto. Utställningen i maskinhallen berättar hur avverkningarna mekaniserades och hur skogsbruket och skogsindustrin utvecklades.

Läs mera:
Skogsmuseet Lusto (på finska)