Tree your mind berättar på ett nytt sätt om skogarna i Finland

Tree Your Mind var ett fördomsfritt samarbetsprojekt mellan Centralen för turistfrämjande, handels- och industriministeriet och Finlands Skogsstiftelse, där skog, turism och mode förenades. Målet var att utveckla nya, kreativa verksamhetsmodeller och kommunikationsmedel och att skapa kontakter med globala tidningar av hög klass inom mode-, rese- och livsstilssektorn.  Med projektet strävade man efter att gynna exporten och stärka bilden av Finland på ett mera slagkraftigt sätt än genom traditionella kampanjer. Ett tjugotal lifestyle-journalister kom till Finland och fick bekanta sig med skog, turism och hur vi lever här.

För höjdpunkten i Tree Your mind stod designer Hanna Saréns klädkollektion som haft den finländska skogen som inspirationskälla. Kollektionen presenterades sommaren 2005 för inbjudna internationella och nationella gäster på en modevisning i Noux nationalpark, mitt i den finländska skogen.