Tjänsten forest.fi ger aktuell information om skogsbranschen

Forest.fi-tjänsten är skogssektorns gemensam websida, som innehåller koncentrerade presentationspaket med information om skogarna, skogsbruket och hela skogsbranschen i Finland. I tjänsten ingår aktuella nyheter från skogsbranschen.

Tjänsten forest.fi upprätthålls av Finska Forstföreningen och den finns både på finska och engelska. Tjänsten produceras i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och övriga aktörer inom skogsbranschen.

Läs mera:
forest.fi -webbsidor (på finska och engelska)