Skogsvårdens ABC – ett faktapaket om skog

Skogsvårdens ABC, som finns i MetsäTV, är ett informationspaket med konkreta tips om skogsvård och användningen av skogarna. Det finns videofilmer bland annat om skogsbruksplanen, skogsgödsling och gallring. Skogsstiftelsen har finansierat översättningen av filmerna till engelska. Därför kan finskt skogsbruk visas även i internationella sammanhang.

Läs mera:
Skogsvårdens ABC