PR-DVD om skogstvisten i övre Lappland

Skogsstiftelsen producerade våren 2005 en opartisk PR-DVD som behandlar skogstvisten i övre Lappland, för att skogsnäringen som näringsgren skulle kunna fortsätta i övre Lappland. DVD:n som har namnet Vain tunne on totta har delats ut bland annat till ambassader, ministerier, riksdagsledamöter från Lappland och europarlamentariker. DVD:n har gjorts av Smile Audiovisual Oy och baserar sig på det material som filmats av kommunikationsexpert och forstmästare Jyri Makkonens arbetsgrupp.

Stiftelsen finansierade också annan uppföljning av tvisten. Målet med uppföljningen är att producera material och information åt aktörer inom skogsbranschen, som kan vara till hjälp till exempel då man ska svara på frågor från media.