Minun metsäni - täynnä elämää -kirja

Lasse Lehtinens bok berättar om vårt lands framgångsrika skogsindustri och om symbiosen mellan skötseln och användningen av skogar. Lehtinen beskriver i sina essäer skogens sociala och ekonomiska betydelse för människorna runt om i Finland.

Dessa människor och de som slutanvänder produkterna från vår skogsindustri jorden runt förenas av samma dröm om ett gott liv. Skogen ger på många sätt finländarna en möjlighet till ett gott liv. Finlands främsta naturfotografer Hannu Hautala och Lassi Rautiainen står för bilderna i boken.Boken, som finansierades av Skogsstiftelsen, utkom 2002 på finska, svenska, engelska och tyska. Boken skickades till alla skolor och bibliotek i Finland.