KOMMUNIKATIONSKAMPANJEN ”SKOGENS FINLAND”

Finlands Skogsstiftelse ger 310 000 euro till projektet ”Skogens Finland”. Kommunikationsprojektets målsättning är att bredda diskussionerna om skog, öka skogssektorns anseende och informera om skogssektorns framtid och möjligheter. Projektet påminner om att skogen är med i allt här i Finland.

”Skogens Finland” syns i vår 2020 vida omkring i media, utomhusreklamer och i sociala medier. Projektet ska väcka den stora allmänheten så att man förstår att skogen är med i allt här i Finland. Turnén Metsien Suomi Roadshow stöder kampanjen. Målsättningen är att runt om i landet inspirera centrala aktörer inom skogsbranschen att i egna nätverk föra fram vilka möjligheter en hållbar användning av skogarna har och vilka lösningarna är.

Projektet, som planeras räcka flera år, får finansiering även från Skogsindustrin rf, Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands skogscentral och Träförädlingsingenjörerna rf. MTK är också med i projektet. Projektet leds av Finska Forstföreningen.

Mera information om kommunikationskampanjen ”Skogens Finland”: https://metsiensuomi.fi/