Kampanjen KIRI sporrar till deltagande

Finlands Viltcentralens kampanjen Kipinä riistametsänhoitoon (KIRI, på svenska ung. Upptäck viltvänligt skogsbruk) sporrar skogsägare och skogsproffs att bekanta sig med anvisningarna för viltvänligt skogsbruk och även testa dem i praktiken. KIRI betonar att skogsvård som utförs idag har inverkan på hönsfågelstammarna under de kommande åren. Kampanjen genomförs på hösten 2015.

Viltvänligt skogsbruk innebär skötsel av ekonomiskogar på ett sådant sätt att skogshönsfåglar och annat vilt beaktas. Metoderna är frivilliga och enkla. Viltet kan beaktas i allt skogsbruksarbete, under skogens hela omloppstid. Viltet är en del av skogens avkastning, och viltrikedom i kombination med lönsamt skogsbruk ökar områdets totala värde och skapar välbefinnande.

Läs mera:
Finalnds Viltcentral: KIRI-kampanjen