Jättestora tallstammar på Habitare

På Ahead! området som var en del av Habitare mässan 2012 fanns jättestora tallstammar. Utställningsarkitekturen, som hade namnet Trädets historia, tillförde mässan den  känsla av lugn som finns i skogen.  Versowood levererade de stora tallstammarna som var från PEFC-certifierade skogar i Finland. Hållbart skogsbruk var en viktig del av mässområdets tema som var ansvar. Arkitekterna Saija Hollmén, Jenni Reuter och Helena Sandman ansvarade för utställningsarkitekturen. Finland Skogsstiftelse finansierade utställningen i Messukeskus.

Planerarna ville skapa en lösning, där ansvar, de stora inredningselementen, effektfullhet och återanvändning förenas. När man bedömde olika material stannade man för trädstammar, då trä var det enda material som uppfyllde alla kvalitetskriterier som man hade. Tillsammans med Arteks möbler erbjöd de närmare hundra stammarna mässbesökarna en lugn miljö på rastplatser runt om i hallen.