Framtidens torg

Framtidens torg var namnet på utställningsområdet under Skogsmässan 2014. På området fick besökarna bekanta sig med utvecklingen inom skogsbranschen och hur branschen förnyar sig. På framtidens torg presenterades nyheter inom skogsbranschen från större uppfinningar till mindre innovationer avsedda för konsumenter. Målgrupperna var skogsägare, skogsfackmän, de som är intresserade av skogsbranschen och skolelever.

På framtidens torg fick besökarna en inblick i utvecklingen inom skogsbranschen och konkret se vad allt man kan tillverka av trä. Besökarna fick också rent konkret se vad bioekonomi innebär och hur bioekonomin är med i vardagen.

Finlands Skogsstiftelse finansierar Framtidens torg också under Skogsmässan 2015 och Slush-event.