En flyttbar skoglig spelhåla

Skogsstiftelsen finansierade byggandet av den flyttbara skogliga spelhålan i Vetenskapscentret Pilke. I spelhålan finns spel som har anknytning till användning skog och våra naturresurserer. Spelhålan är öppen och byggd av moduler och därför är det lätt att bygga om den så att den passar för olika tillställningar och i olika utrymmen. Med hjälp av spelhålan når Vetenskapscentret Pilke barn och unga runt om i Finland och lär dem hållbar användning av våra skogar på ett tilltalande sätt.

Finlands Skogsstiftelse har 2015 beviljat understöd för att spelhålan ska kunna komma ut till skolor runt om i Finland. 

Läs mera:
Vetenskapscentret Pilke (på finska)