Bioenergi och innovativa produkter från skogsbranschen presenteras på Lusto

Efter renoveringen och moderniseringen är Lusto ännu mera än tidigare ett vetenskapscenter och ett interaktivt museum. Utställningar som berättar om bioenergi och innovativa produkter från skogsbranschen byggs i anslutning till utställningen Maskinepoken.

Bioenergiutställningen presenterar träbaserade energiformer från traditionella uppvärmningssätt till pelletar och flytande bränslen. Utställningen som presenterar innovativa produkter lyfter fram viktiga innovationer från skogsbranschen från forntid till nutid och berättar också historien bakom dem.