Trädagen

Skogsstiftelsen finansierar Puuinfos nationella trädag, som samlar hundratals beslutsfattare från industrin, handeln samt kommun- och byggnadssektorn. Under dagen ordnas flera högklassiga seminarier bl.a. om träarkitektur, byggnadsteknik, forskning, träindustrin och handeln. Under pauserna kan deltagarna bekanta sig med kollegernas produkt- och serviceutbud samt skapa nätverk med andra inom branschen. År 2014 deltog 1 315 personer.

Trädagen är avsedd för yrkesfolk inom byggnadsbranschen som ännu är aktiva i arbetslivet; beslutsfattare, byggare, entreprenörer, arkitekter, planerare, konstruktionsplanerare, planläggare, byggnadsövervakningsmyndigheter, industrin och handeln. Programmet riktar sig också till forskare, utvecklare samt lärare och studerande i yrkeshögskolor och universitet. De som jobbar inom branschen för träprodukter och trävaruhandeln samt intressenter som står dessa nära är också en viktig målgrupp.

Läs mera:
Trädagens webbsidor (på finska)