Samarbete med massamedia och journalister

Skogsstiftelsen finansierar Finska Forstföreningens journalistsamarbete. Målet är att öka journalisterna kunskaper om skogssektorn. Journalisterna är i nyckelställning som förmedlare av nyheter från skogssektorn. Ur skogssektorns synvinkel är det viktigt att journalisterna har mångsidig kunskap om skogssektorn och att de har goda kontakter till informationskällor inom skogssektorn.

Finska Forstföreningen ordnar tillsammans med andra aktörer inom skogssektorn journalistträffar. Personliga kontakter och träffar med journalister som är i nyckelställning är en viktig påverkningskanal. Journalisterna ska också få hjälp när de behöver.