Woodproducts.fi

Woodproducts.fi är en webbsida, som upprätthålls av Puuinfo. Den presenterar olika produkter på sex olika språk. Målet med webbsidan är att skapa kundkontakter till företag och öka möjligheten att få anbudsförfrågningar från utlandet. Webbsidans innehåll täcker alla produktgrupper inom träproduktindustrin från sågvaror till förädlade produkter. Det finns också en mängd argument som talar för finländskt virke, finska träprodukter och hur de kan användas.  

Tjänsten som Skogsstiftelsen finansierar ska sänka tröskeln för företag att börja marknadsföra sina produkter utomlands, göra finska träprodukter mera synliga utomlands och göra det lättare för eventuella kunder att ta direkt kontakt med företag.

Läs mera:
Woodproducts.fi (på finska)