S:t Henriks ekumeniska konstkapell

Det ekumeniska konstkapellet som byggdes i Hirvensalo i Åbo är unikt. Bakom byggprojektet står sju olika kyrkosamfund. Kapellet är därmed ett steg mot en ny tidsepok, kyrkornas enhet och annorlunda öppenhet, då kapellet är öppet alla dagar och för alla. Skogsstiftelsen deltog i finansieringen av kapellet med hjälp av en riktad insamling i västra Finland 2004. Säljfrämjande avgifter som kom in från virkesaffärer och industrin i västra Finland styrdes till konstkapellet.

Byggnaden kallas ett konstkapell för att man förutom andakter och gudstjänster även ordnar konstutställningar, konserter och diktläsning i kapellet. Kapellet är redan i sig självt ett konstverk. Arkitekterna Matti Sanaksenaho, Pirjo Papunen och Enrico Garbin har planerat kapellet i trä så att det påminner om en fisk eller en uppochnedvänd båt. Konstnär Hannu Konola donerade två höga glasmålningar som han gjort till kapellet. Arkitekt Matti Sanaksenaho fick det internationella Barbara Cappochin-priset för planeringen av kapellet.

Läs mera:
Ekumeniska konstkapells webbsidor (på finska)