Pohjanmaan Nikkarikeskus

Pohjanmaan Nikkarikeskus är en mötesplats för de som vill lära sig mera om trä. Där presenteras den österbottniska yrkesskickligheten och användningen av inhemskt virke. Nikkarikeskus och S.t Henriks kapell är de två objekt dit Skogsstiftelsen styrde de säljfrämjande avgifterna från västra Finland 2004 och början av 2005. Nikkarikeskus blev färdigt i februari 2004 och där finns ett traditionellt snickeriföretag, företag som säljer företagstjänster och laboratorier som hör till enheten för kultur och design vid Seinäjoki yrkeshögskola SEAMK. De gemensamma utrymmena utgörs av lokaliteter för olika utställningar som hör till branschen, ett auditorium för 162 personer, mötesutrymmen och en cafeteria.  

Läs mera:
Pohjanmaan Nikkarikeskus webbsidor (på finska)