Påbyggnadsutbildning för de som planerar krävande träkonstruktioner och höghus av trä

Skogsstiftelsen finansierar den utbildning som Puuinfo ordnar för att fackmän som jobbar som konstruktionsplanerare ska bli behöriga att planera krävande träkonstruktioner. Den första utbildningen ordnades 2014. Antalet behöriga konstruktionsplanerare har ökat.

De senaste åren har det blivit vanligare att bygga höghus av trä och trenden kommer att hålla i sig även i framtiden. Med kännedom om de projekt som är aktuella för närvarande kan vi bygga nästan 7 000 bostäder i höghus av trä. Det innebär att det finns en ökad efterfrågan på duktiga konstruktionsplanerare.

Läs mera:
Puuinfo (på finska)