En professur i träbyggnadsteknik till Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet inrättas en donationsprofessur i träbyggnadsteknik. Teknologie doktor Gerhard Fink, 33, från Österrike, har utsetts till professor. Fink började vid Aalto-universitetets campus i Otnäs, Esbo, i början av 2016.

Skogsstiftelsen vill med den här donationen stöda den uppåtgående trenden för träbyggande och ändra attityderna till träbyggande. För att byggande i trä ska vara konkurrenskraftigt krävs det att undervisningen och forskningen i Finland når internationell klass. Det är redan nu brist på personer som kan bygga av trä. En utveckling av undervisningen och forskningen är också en positiv signal för branschen.

Skogsstiftelsen bidrag till professuren är 50 000 euro per år under fem års tid (totalt 250 000 euro). Även MTK-stiftelsen och Kouvola stad deltar i finansieringen av donationsprofessuren. Professuren finansieras med donationsmedel de första 5 åren. Efter det tar Aalto-universitet över det finansiella ansvaret. Undervisningen kommer att ske Aaltouniversitetes högskola för ingenjörsvetenskaper, vid institutionen för byggteknologi i Otnäs.

Läs mera:
En donationsprofessur i träbyggnadsteknik till Aalto-universitetet (14.9.2015)
Puuinfo (på finska)