Skolornas transportbidrag för året 2015 är tyvärr slut

02.07.2015

Skogsstiftelsens skolornas transportbidrag för året 2015 är tyvärr använda. Bidrag beviljades 70 000 euro. Med bidrag 7717 elever och 394 lärare hade mögligheten att bekanta sig till skogsbranchen. Tack för alla aktörarnas aktivitet!

För till fälle kan vi inte bevilja bidrag under hösten 2015. Finlands Skogsstiftelse behandlar ärendet i sitt styrelsemöte 26.8.2015. Du kan tsekka situationen på våra websidor efter mötet. 

Tillbaka