Skogsstiftelsen premierade rekordinsamlarna

22.10.2020

Finlands Skogsstiftelse delade ut utmärkelser till aktiva skogsfackmän. Dessa har flitigt samlat pengar som ska användas för att stärka skogsnäringen i Finland eller så har de på annat föredömligt sätt fört fram Skogsstiftelsen. Ett stort tack riktar vi också till de skogsägare som betalt den säljfrämjande avgiften till Skogsstiftelsen. Initiativet till att betala den säljfrämjande avgiften kommer alltid från dem. 
Forststyrelsen deltar också årligen med en betydande summa i penningsamlingen.   

Skogsstiftelsens utmärkelser 2020 fick följande personer: Markku Alatalo (Stora Enso), Jarkko Loponen (Koskitukki), Tapio Laine (UPM Skog), Sari Haapamäki (Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi), Jan Wasström (Metsä Group) och Samuli Myllymäki (Forststyrelsen). Skogsstiftelsen gratulerar varmt de som tilldelades en utmärkelse.

De skogsfackmän som tilldelades en utmärkelse kommer år från år ihåg att i samband med att virkeskontrakt undertecknas berätta om Skogsstiftelsen för skogsägarna. Efter det besluter skogsägarna om de betalar den säljfrämjande avgiften till Skogsstiftelsen. ”De har insett att skogsbranschen behöver gemensamt insamlade pengar för att stärka en näring som betjänar hela skogssektorn. De bästa skogsfackmännen lyckas nästan alltid, när de gör virkesaffärer, få skogsägaren att investera en liten del av virkesförsäljningsinkomsten i en gemensam framtid för skogssektorn”, säger Erno Järvinen som är vd för Finlands Skogsstiftelse berömmande.

Med de medel som skogsägarna och de virkesköpande bolagen donerar till Skogsstiftelsen kan vi genomföra många små och större projekt som ger oss möjligheter att få en stark och vital skogsnäring. Skogsstiftelsen delar årligen ut 1,5 miljoner euro som bidrag till olika projekt. Med de pengar som en enskild skogsfackman samlar in får till exempel över 10 000 skolelever möjlighet att bekanta sig med skog, skogsbruk eller skogsindustrin.

Alla premierade skogsfackmän ser det som viktigt att Skogsstiftelsen, som är både opartisk och gemensam för hela skogsnäringen, lyfter fram vilka möjligheter våra skogar och träbaserade produkter har.

Vid den tillställning 22.10 som föregick skogsdagarna delade Erno Järvinen som är vd för Finlands Skogsstiftelse ut utmärkelserna till de som samlat in mest pengar. De fick motta konstnär Vappu Johanssons grafik med skogsmotiv. Nästa gång delas utmärkelser ut på Skogsdagarna 4.2.2021.

Tilläggsuppgifter: Erno Järvinen 040 351 7978, erno.jarvinen@metsasaatio.fi

Tillbaka