Skogsstiftelsen delade ut utmärkelser till verkliga höjdare på Skogsdagarna

01.11.2019

Finlands Skogsstiftelse delade ut utmärkelser till skogsexperter som flitigt har samlat in medel till Skogsstiftelsen. Även Forststyrelsen deltar i den gemensamma medelinsamlingen med en betydande summa på årsnivå. Ett stort tack också till de skogsägare som betalt den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen – beslutet att betala avgiften är helt deras eget.

Skogsstiftelsens utmärkelse fick: Risto Hellä (Stora Enso), Jouni Hiltunen (Versowood Oy), Tuomo Hirvonen (UPM Skog), Jari Kyllönen (Metsänhoitoyhdistys Sotkamo), Matias Ulenius (Metsä Group) och Heikki Kääriäinen (Forststyrelsen).

De skogsexperter som fick en utmärkelse orkar år från år på ett inspirerande sätt presentera Skogsstiftelsen för skogsägare. De har insett att skogsbranschen behöver egna pengar för att gemensamt föra ut information till bl.a. skolelever och unga samt beslutsfattare och påverkare.

Tack vare skogsexperternas insatser och skogsägarnas medverkan kan Skogsstiftelsen genomföra många mindre och även större projekt som stöder en livskraftig skogsnäring. Skogsstiftelsen delar årligen ut 1,5 miljoner euro som projektunderstöd. Med de medel som enskilda skogsfackmän samlar in har över 10 000 skolelever fått möjlighet att komma ut i skogen och lära sig mera om skog och skogbruk eller skogsindustrin.

Matias Ulenius konstaterade i hans tacktal att det är lätt att marknadsföra skogsstiftelseavgift för att jobbet som genomförs med dessa medel upplevs som viktigt.

Utmärkelserna utdelades av Sauli Brander som är Skogsstiftelsens styrelseordförande samt Skogsstiftelsens vd Erno Järvinen och Special Advisor Liisa Mäkijärvi.

Tilläggsuppgifter: Liisa Mäkijärvi 040 750 1801, liisa.makijarvi@metsasaatio.fi

Huippujen huiput

Foto, Erkki Oksanen

Tillbaka