Finlands Skogsstiftelse delade ut utmärkelser på Skogsdagarna till toppsamlare

28.10.2022

Finlands Skogsstiftelse delade ut de årliga utmärkelserna på Skogsdagarna till fem virkesköpare och tre virkesinköpsteam. Dessa toppsamlare har möjliggjort ett aktivt arbete till förmån för skogsnäringen. De som fick utmärkelserna uppfattar Skogsstiftelsen som en gemensam befrämjare av skogssektorn.

 

Följande personer får Skogsstiftelsens utmärkelser år 2022: Vilho Koivisto (Pölkky Oy), Juho Laurila (Skogsvårdsföreningen Kymenlaakso), Mikko Niskanen (Stora Enso), Jussi Penttilä (UPM) och Heikki Yntälä (Metsä Group). Årets utmärkelser till inköpsteam tilldelas i år Metsä Groups västra anskaffningsteam i Uleåborgsdistriktet, Stora Ensos inköpsteam i Varkaus och UPM:s skogskundsenhet i Joensuu.

De som tilldelas Skogsstiftelens utmärkelser har mycket aktivt samlat in den frivilliga säljfrämjande avgiften som doneras till Skogsstiftelsen.

”Varma gratulationer till er som tilldelas utmärkelserna. De här utmärkelserna ges till få och utvalda. Ur hela branschens synvinkel är det viktigt att berätta om Skogsstiftelsen och ha det som en del av virkeshandeln, sade Marko Mäki-Hakola som är vice ordförande för Skogsstiftelsens styrelse.

De som fick personliga utmärkelser och representanter för teamen mottog utmärkelserna på Skogsdagarnas stora scen 27.10. De fick motta konstnär Vappu Johanssons grafiska verk med skogen som tema. Utmärkelserna gick till personer på olika håll i Finland, från Uleåborg till Jaala och från Joensuu till Ackas.   

”Under diskussionerna med de som mottog utmärkelserna lyftes Skogsstiftelsens mångsidiga arbete med barn och unga fram samt kommunikationen med beslutsfattare både nationellt och på EU-nivå. Det är sporrande när man får höra att det som Skogsstiftelsen gör uppfattas som viktigt och en gemensam sak för hela branschen, berömmer Skogsstiftelsens vd Martta Fredrikson.

Med de pengar som årligen doneras till Skogsstiftelsen av skogsägare och företag som köper virke blir det möjligt att genomföra många små och större projekt som stödjer en livskraftig skogsnäring. I fjol beviljade Finlands Skogsstiftelse sammanlagt 1,6 miljoner euro som understöd till projekt som främjar skogsnäringen.

 

Tilläggsuppgifter:

vd Martta Fredrikson

+358 40 687 1686

martta.fredrikson@metsasaatio.fi

Tillbaka