Uusi puu -hanke kertoo puupohjaisesta biotaloudesta

Uusi puu -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä puupohjaisesta biotaloudesta: siitä millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus nykyisillä tuotteilla on ja millaiset kasvunäkymät alalla on tulevaisuudessa. Suomen Metsäsäätiö on Uusi puu -hankkeen päärahoittaja.

Metsäala on luonteva osa biotaloutta: puu on uusiutuva ja karttuva luonnonvara. Siksi metsäalan toimijat metsänomistajista pieniin ja suuriin yrityksiin, oppilaitoksiin, työntekijöihin, etujärjestöihin sekä puupohjaisten tuotteiden käyttäjiin kokoontuivat yhteen ja perustivat Uusi puu -hankkeen.

Biotalous on maailmanlaajuisesti yksi vahvimmin kasvavia talouden alueita. Sillä tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen tuotantoa, käyttöä, jalostusta ja markkinointia sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta. Megatrendit kuten kaupungistuminen luovat mahdollisuuden puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvulle.

Lue lisää:
Uusi puu -verkkosivut