Näin suosit metsäkanalintuja talousmetsässä - riistametsänhoidon videot

Suomen riistakeskuksen uusilla videoilla kuvataan riistametsänhoidon menetelmiä. Videoissa esitellään taimikonhoitoa ja harvennusta, alikasvoksen merkitystä ja riistallisia erityiskohteita. Videot ovat kaikkien vapaasti saatavilla osoitteessa riistametsa.fi. Metsäsäätiö on videoprojektin päärahoittaja.

Riistametsänhoito on tavallisten talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja. Käytännönläheiset menetelmät on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa.

Kolme lyhyttä videota tiivistävät riistametsänhoidon pääperiaatteet ja konkretisoivat sen käytännön toteutusta. Videot on tarkoitettu kaikille metsänhoidosta, luonnonhoidosta tai riistan elinympäristöistä kiinnostuneille.

Lue lisää ja katso kaikki videot:
Riistametsänhoito-sivusto

Julkaistu 7.11.2016