Metsien Suomi -viestintäkampanja

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa Metsien Suomi -hanketta 310 000 eurolla. Viestintähankkeen tavoitteena on monipuolistaa metsiin liittyvää keskustelua, lisätä metsäsektorin arvostusta sekä kertoa metsäsektorin tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Se muistuttaa, että metsä on Suomessa kaikessa mukana.

Metsien Suomi näkyy keväällä ja kesällä 2020 laajasti tiedotusvälineissä, ulkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa. Hanke herättelee yleisöä huomamaan, kuinka metsä on Suomessa kaikessa mukana. Kampanjaa tukee Metsien Suomi Roadshow, jolla innostetaan kaikki metsäalan keskeiset toimijat kertomaan metsien kestävän käytön mahdollisuuksista ja sen tuottamista ratkaisuista omissa verkostoissaan.

Monivuotiseksi suunniteltua hanketta rahoittavat myös Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus ja Puunjalostusinsinöörit ry. Hankkeessa on mukana myös MTK. Hanketta vetää Suomen Metsäyhdistys.

Lisätietoa Metsien Suomi -viestintäkampanjasta: https://metsiensuomi.fi/