Metsien Suomi -viestintäkampanja

Suomen Metsäsäätiö on rahoittanut Metsien Suomi -hanketta merkittävästi alusta saakka. Viestintähankkeen tavoitteena on monipuolistaa metsiin liittyvää keskustelua, lisätä metsäsektorin arvostusta sekä kertoa metsäsektorin tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Se muistuttaa, että metsä on Suomessa kaikessa mukana.

Metsien Suomi näkyi vuonna 2020 laajasti tiedotusvälineissä, ulkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa ja hanke jatkuu myös vuonna 2021. Hanke herättelee yleisöä huomamaan, kuinka metsä on Suomessa kaikessa mukana. 

Hanketta rahoittavat myös Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, MTK, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus, Puunjalostusinsinöörit ry ja Metsämiesten Säätiö. Näiden lisäksi suunnittelussa ovat mukana muun muassa Paperiliitto ja Teollisuusliitto. Vetovastuussa on Suomen Metsäyhdistys.

Lisätietoa Metsien Suomi -viestintäkampanjasta: https://metsiensuomi.fi/