Kipinä riistametsänhoitoon -kampanja

Suomen riistakeskuksen toteuttama Kipinä riistametsänhoitoon -kampanja (KIRI) herätteli metsänomistajia ja metsäammattilaisia ajattelemaan metsänhoitoa kokonaisvaltaisena panoksena luonnon, riistan ja puuntuotannon hyväksi. KIRI korostaa, että tänään tehdyllä metsänhoidolla on vaikutusta tulevien vuosien kanalintukantoihin. Kampanja päättyi joulukuussa 2015, mutta kampanjan materiaalit ovat edelleen käytettävissä.

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja. Riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä läpi metsikön kiertoajan. Riista on osa metsän tuottoa, ja riistarikkaus yhdistettynä kannattavaan metsätalouteen kasvattaa alueen kokonaisarvoa ja luo hyvinvointia.

Lue lisää:
Suomen riistakeskus: KIRI-kampanja

Päivitetty 10.10.2016