Yhteistyö tiedotusvälineiden ja toimittajien kanssa

Metsäsäätiö rahoittaa Suomen Metsäyhdistyksen toimittajayhteistyötä tarkoituksena parantaa toimittajien tietämystä metsäalasta. Toimittajat ovat avainasemassa metsäalan viestien välittäjänä. Metsäalan kannalta on tärkeää, että toimittajat tuntevat metsäalan monipuolisesti, ja heillä on hyvät kontaktit metsäalan tietolähteisiin. Suomen Metsäyhdistys järjestää toimittajille tapaamisia yhteistyössä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Keskeinen vaikuttamiskanava on avaintoimittajien henkilökohtainen tapaaminen ja palvelu.