Puupäivä

Metsäsäätiön rahoittaa Puuinfon valtakunnallista puupäivää, joka kokoaa yhteen satoja teollisuuden, kaupan sekä kunta- ja rakennusalan päättäjiä. Päivän aikana järjestetään useita korkeatasoisia seminaareja mm. puuarkkitehtuurista, rakennustekniikasta, tutkimuksesta, puuteollisuudesta ja kaupasta. Ohjelman välissä voi tutustua kumppanien tuote- ja palvelutarjontaan sekä verkostoitua alan ihmisten kanssa. Vuonna 2014 päivään osallistui 1315 henkeä.

Puupäivä on tarkoitettu aktiivisesti työelämässä toimiville rakennusalan ammattilaisille; päättäjille, rakennuttajille, rakentajille, urakoitsijoille, arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennesuunnittelijoille, kaavoittajille, rakennusvalvontaviranomaisille sekä teollisuudelle ja kaupalle. Ohjelmaa on suunnattu myös tutkijoille, kehittäjille sekä alan opettajille ja opiskelijoille ammatti- ja tiedekorkeakouluissa. Tärkeä kohderyhmä on myös puutuotetoimialan ja puutavarakaupan parissa työskentelevät ja näiden toimijoiden sidosryhmät.

Lue lisää:
Puupäivän verkkosivut