PEFC-sertifioidun puun markkinointi Isossa-Britanniassa ja Hollannissa

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa PEFC-sertifioinnin markkinointia Isossa-Britanniassa ja Hollannissa. Markkinoinnin tavoitteena on lisätä sertifioinnin tunnettuutta ja siten vahvistaa suomalaisen puun asemaa näissä maissa.

Rahoituksella on saatu aikaan hyviä tuloksia molemmissa maissa – vuoden 2009 lopussa jo puolet Isossa-Britanniassa liikkuvasta sertifioidusta puusta oli PEFC-sertifioitua, kun vuonna 2005 PEFC-sertifioitua puuta oli vielä alle 20 %. Hollannissa taas puun alkuperäketjun PEFC-sertifikaattien määrä kolminkertaistui ensimmäisten kolmen Säätiön rahoittaman vuoden aikana.

Lue lisää:
PEFC UK
PEFC Netherlands