PEFC:n markkinointi Suomessa

Metsäsäätiö rahoittaa PEFC-sertifioinnin markkinointia kotimaassa, jotta vastuullisesti kasvatetun suomalaisen PEFC-sertifioidun puun asema paranee entisestään.

PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifioinnin järjestö, jonka vaatimusten mukaisesti sertifioituja metsiä hoidetaan kestävästi. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle vaatimuksia muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiselle, metsien terveyden ja kasvun ylläpidolle sekä virkistyskäyttömahdollisuuksille. Lisäksi PEFC-sertifiointi sisältää vaatimukset sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa.

PEFC Suomen järjestämät Wood Works -tapahtumat tekevät sertifiointia tutuksi kaupunkilaisille. Syksyllä 2016 tapahtuma tutustutti paperin monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin ja viikon aikana kudottiin Helsingin Dianapuiston Tellervo-patsaalle paperinarusta vaatteet. Wood Works -tapahtumien tarkoituksena on vahvistaa tietoisuutta vastuullisesti tuotetusta puusta sekä tuoda esiin inspiroivia tapoja työstää puuta yhteistyössä tulevaisuuden suunnittelijatähtien kanssa.

Vuonna 2016 Seinäjoelle rakennettu Mäihä-puukerrostalo on ensimmäinen PEFC-projektisertifiointikohde Pohjoismaissa.

Lue lisää:
PEFC Suomi
PEFC Wood Works
PEFC määrittelee Suomen metsänhoidon tason -artikkeli Forest.fi-sivustolla (8.5.2015)