Vaativien puisten rakenteiden suunnittelijoiden pätevöityskoulutus

Metsäsäätiö rahoittaa Puuinfon järjestämää koulutusta, jonka aikana rakennesuunnittelijoina työskentelevät ammattilaiset hankkivat vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyden. Koulutus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, jonka seurauksena pätevien rakennesuunnittelijoiden määrä on kasvanut.

Puukerrostalojen rakentaminen on yleistynyt viime vuosina, ja trendi tulee jatkumaan samansuuntaisena myös tulevaisuudessa. Tiedossa on lähes 7000 puukerrostaloasunnon rakentaminen, joten myös osaaville rakennesuunnittelijoille on kasvava tarve.

Lue lisää:
Puuinfo, Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutus