Puurakennetekniikan professuuri Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistoon perustettiin lahjoitusvaroin puurakentamisen professuuri. Professoriksi valittiin itävaltalainen tekniikan tohtori Gerhard Fink, joka aloitti tehtävässään tammikuussa 2016 Otaniemen kampuksella Espoossa. 

Metsäsäätiö haluaa lahjoituksellaan edistää meneillään olevaa puurakentamisen nousua ja imagon muutosta. Metsäsäätiö näkee puurakentamisen kilpailukyvyn kannalta keskeisenä, että suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen taso nostetaan kansainväliselle huipulle. Puurakentamisen osaajista on jo tällä hetkellä pula. Opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen tukee osaltaan myös alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Metsäsäätiö lahjoittaa professuuriin viiden vuoden ajan 50 000€ (yhteensä 250 000 €) muut lahjoitusprofessuurin rahoittajat ovat MTK:n säätiö ja Kouvolan kaupunki. Professuuri rahoitetaan lahjoitusvaroin ensimmäiset 5 vuotta, jonka jälkeen se siirtyy Aalto-yliopiston rahoitettavaksi. Opetusta tullaan toteuttamaan Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella Otaniemessä.

Lue lisää:
Puurakentamisen professori lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon Itävallasta (14.9.2015)
Tulevia puukerrostaloprojekteja Suomessa (Puuinfo)