Metsäsäätiö tukee Luston peruskorjausta

Suomen Metsäsäätiö on myöntänyt apurahan Metsämuseo Luston peruskorjauksen tueksi.

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi 20.12.2022 Metsämuseo Lustolle 200 000 euron suuruisen apurahan. Metsäsäätiö haluaa olla mukana turvaamassa metsäkulttuurin säilymistä Suomessa. Suomalainen metsäelinkeino näkyy voimakkaasti uusiutuvassa metsämuseossa. Luston peruskorjauksen tukeminen on hyvä esimerkki Metsäsäätiön alueelle kohdistuvasta apurahatoiminnasta.

Apurahalla tuetaan Luston peruskorjaushanketta ja erityisesti lisätä puun käyttöä uudistuvassa museorakennuksessa. Olemassa olevien puurakenteiden korjaamisen lisäksi peruskorjauksessa korvataan muita materiaaleja puulla. Puumateriaalin näkyvämpi rooli Lustossa parantaa museon akustiikkaa ja tilaratkaisuja sekä lisää levollisuutta ja viihtyisyyttä näyttelytiloissa. 

Apurahahakemuksen valmistelussa olivat mukana laajasti alueen puukaupan toimijat: metsänhoitoyhdistykset, Metsä Group, Stora Enso, UPM, Versowood, Sahakuutio ja Metsähallitus.

Suomen Metsämuseo Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo, joka uudistuu voimakkaasti vuosien 2022-2025 aikana. Uudistus koostuu laajasta ydinnäyttelyprojektista, museorakennuksen peruskorjauksesta sekä museokonseptin uudelleenmuotoilusta. Lusto tavoittelee tulevaisuudessa yhteiskunnallisesti entistä vaikuttavampaa museotoimintaa.