Kuhmon massiivipuinen koulukeskus Metsäsäätiön alueellisena keräyskohteena

Metsäsäätiön aluekeräyskohde Kuhmon Tuupalan puukoululle onnistui erinomaisesti.

Kuhmon kaupunki sai Metsäsäätiöltä 120 000 euron shekin koulun käyttäjäkokemusten tutkimukseen, terveysvaikutusten selvittämiseen ja puurakenteisesta koulusta viestimiseen. Varat luovutettiin Kuhmon kaupungille 12.6.2018.

”Käytämme varoja esimerkiksi puurakenteiden terveysvaikutusten selvittämiseen. Viestimme puukoulustamme kansallisesti, ja haluamme toimia esimerkkinä suomalaiselle puurakentamiselle”, kertoo Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Tuupalan koulu oli Metsäsäätiön alueellisen keräyksen kohde Kainuussa. Puukaupan yhteydessä kerätyt metsäsäätiömaksut kohdennettiin vuoden ajan Tuupalan koululle. Keräys päättyi 31.3.2018. Kainuun keräyksessä olivat mukana metsänomistajat, isot metsäyhtiöt: Metsä Group, Stora Enso, UPM ja sahoista Kuhmo Oy sekä Pölkky Oy. Puun myyjänä Metsähallitus oli myös merkittävällä summalla mukana.

Tuupalan koulu on kansainvälisesti hieno esimerkki terveellisen, luonnonläheisen ja oppimista edistävän oppimisympäristön luomisesta. ”Puukoulu on tärkeä referenssikohde myös paikallisille puutuoteyrittäjillemme”, lisää Tytti Määttä.